Mig 35 VN có mua mua, bắn đán thật biểu diễn mig 29OVT, F35 F22 đại bại trước mig 29OVT,su30/27/35
Informacje:
Odsłon: 39040
Czas trwania: 7m 10s
Ocena tzw. rating: 43
Do tego może was zaciekawi, komentarz niżej.

Zobacz i sam oceń czy warto skorzystać z lotniska.
- qua hiên đại vn minh nên mua đê lây lai hoang sa trương sa..💪💪💪👍👍👍
- khong biet trinh do phi cong viet nam co lai dc khong biet
- Quá đẳng cấp, cần phải mua để bảo vệ tổ quốc
- hay mua đe
- mua